Política de privacitat

Informació al usuari

Ad-lante informa els Usuaris del present lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal que puguin ser demanades a través del seu lloc web per la navegació, tramesa de formularis de contacte, de consulta o subscripció, contractació de serveis o adquisició de productes Ad-lante és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica de 5 de desembre, de protecció de dades i Garanties de Drets Digitals (ES) 3/2018 (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Objecte

Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

-Remissió de comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per Ad-lante i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.

-Realitzar estudis estadístics. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

-Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.


Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament mentre hi hagi un interès mutu i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per obligació legal.


Drets que assisteixen a l'Usuari:

-Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
-Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i a la limitació o oposició al tractament.
-Dret a presentar una reclamació davant de l'Autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.


Dades de contacte per exercir els vostres drets:

Adreça postal: Apartat de Correus 10.100 – 08080 Barcelona
Adreça electrònica: hola@ad-lante.com


Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari

Mitjançant el marcatge de les caselles corresponents i la introducció de les dades als camps marcats amb un asterisc (*) en formularis de contacte, registre, subscripció, etc., o presentats en formularis de descàrrega, l'Usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web i marcades amb (*) són obligatòries ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. La resta de camps, encara que introduir-los resulti facultatiu, poden ser necessaris per disposar de tota la informació necessària per contestar adequadament la consulta. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis que el prestador li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades al prestador són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.El prestador informa i garanteix expressament als Usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que hagi de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, els demanarà prèviament el seu consentiment exprés, informat i inequívoc, llevat que la cessió sigui requerida per complir una obligació legal.


Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions exigibles per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del RGPD i el Títol II de la LOPGDD, pel qual són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. El prestador garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i les llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.