Gestió de
subscripcions.

Comptem amb un centre de producció i magatzem especialitzat, així com amb la nostra pròpia aplicació de gestió de serveis de fulfillment i logístics i gràcies al know-how del nostre equip, oferim la gestió integral de tots els serveis relacionats amb la gestió de subscripcions per tal d'obtenir el major rendiment amb la mínima inversió.

Hem desenvolupat Ad-Data® per oferir el màxim nivell de qualitat i fiabilitat, així com per millorar l’eficiència de tots els processos. A més a més, els nostres clients disposen d’accés web exclusiu.

Oferim un servei d'atenció al client personalitzat i de qualitat.

Gestió &
manteniment
de bases de dades

Procés de dades, gestió de cobraments i reporting.

Atenció a client

Atenció multicanal, control de consultes i resolució d'incidències.

Serveis logístics

Gestió d'enviaments, emmagatzematge, packaging, manipulat i preparació de comandes.

Gestió de
subscripcions.

Comptem amb un centre de producció i magatzem especialitzat, així com amb la nostra pròpia aplicació de gestió de serveis de fulfillment i logístics i gràcies al know-how del nostre equip, oferim la gestió integral de tots els serveis relacionats amb la gestió de subscripcions per tal d'obtenir el major rendiment amb la mínima inversió.

Hem desenvolupat Ad-Data® per oferir el màxim nivell de qualitat i fiabilitat, així com per millorar l’eficiència de tots els processos. A més a més, els nostres clients disposen d’accés web exclusiu.

Oferim un servei d'atenció al client personalitzat i de qualitat.

Gestió &
manteniment
de bases de dades

Procés de dades, gestió de cobraments i reporting.

Atenció a client

Atenció multicanal, control de consultes i resolució d'incidències.

Serveis logístics

Gestió d'enviaments, emmagatzematge, packaging, manipulat i preparació de comandes.

servicios cat

Procés de dades.

> Allotjament en Cloud de Base de Dades de subscriptors.
> Programació i Big Data.
> Adaptacions i personalització de formularis web.
> Altes, baixes i manteniment de subscriptors.
> Manteniment de les bases de dades.
> Manteniment de tarifes i calendaris d'enviaments.
> Control de renovacions.
> Gestió de subscripcions gratuïtes.
> Gestió de renovacions de període.
> Processos de peticions d'enviaments especials.

Gestió de cobraments.

> Gestió de passarel-les de cobraments virtuals.
> Emissió i actualització de cobraments devolucions.
> Gestió de facturació a subscriptors.

Campanyes de captació.

> Disseny i gestió de campanyes de captació de subscriptors via Internet, centre d'atenció telefònica & mailing.

Reporting.

> Informes d'altes, baixes i incidències.
> Estat de subscripcions-enviaments.
> Estat de cobraments.
> Estadístiques de perfils.
> Històric per canals / formes de captació.
> Consultes on-line.
gestio i manteniment de bases de dades

Procés de dades.

> Allotjament en Cloud de Base de Dades de subscriptors.
> Programació i Big Data.
> Adaptacions i personalització de formularis web.
> Altes, baixes i manteniment de subscriptors.
> Manteniment de les bases de dades.
> Manteniment de tarifes i calendaris d'enviaments.
> Control de renovacions.
> Gestió de subscripcions gratuïtes.
> Gestió de renovacions de període.
> Processos de peticions d'enviaments especials.

Gestió de cobraments.

> Gestió de passarel-les de cobraments virtuals.
> Emissió i actualització de cobraments devolucions.
> Gestió de facturació a subscriptors.

Campanyes de captació.

> Disseny i gestió de campanyes de captació de subscriptors via Internet, centre d'atenció telefònica & mailing.

Reporting.

> Informes d'altes, baixes i incidències.
> Estat de subscripcions-enviaments.
> Estat de cobraments.
> Estadístiques de perfils.
> Històric per canals / formes de captació.
> Consultes on-line.
atencio al client

Serveis de Call center.

> Serveis de Numeració (local i regional, numeració de cost compartit i línies 900 o toll-free).
> Recepció i emissió de trucades.
> Gestió i resolució de consultes i incidències.
> Gestió de cobrament i impagats.
> Gravació de dades.

Atenció multicanal.

> Email, Telèfon, Xat, Xarxes Socials.
> Corrèspondencia.
> Serveis de back office.

Serveis de Call center.

> Serveis de Numeració (local i regional, numeració de cost compartit i línies 900 o toll-free).
> Recepció i emissió de trucades.
> Gestió i resolució de consultes i incidències.
> Gestió de cobrament i impagats.
> Gravació de dades.

Atenció multicanal.

> Email, Telèfon, Xat, Xarxes Socials.
> Corrèspondencia.
> Serveis de back office.

Emmagatzematge.

> Recepció, verificació de materials. Recompte, paletització i emmagatzematge.
> Control d'estocs i informació en el nostre sistema.
> Embalatges.
> Destrucció de materials.

Logística i gestió d'enviaments.

> Gestió d'emissió de documentació d'enviaments, reenviaments i exemplars endarrerits.
> Manipulació d'enviaments.
> Embossat de revistes.
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments.
> Emissió, impressió i manipulat de cartes d'avís (altes, baixes, modificació de dades, impagats).
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments gratuïts.
> Emissió correu electrònic.
> Gestió de devolucions.
> Personalització en tots els suports (cartes, etiquetes, sobres, etc.).
> Cessió d'apartats de correus.
> Missatgers.
Reporting.
> Informe d'entrades i sortides.
> Control d'estoc mínim de seguretat.
> Estat de materials i comandes.
> Ordres de treball en curs i finalitzades.
> Inventari permanent de materials per referència i-o palets.
> Estat de les entregues per referències, dates o comandes.
serveis logistics

Emmagatzematge.

> Recepció, verificació de materials. Recompte, paletització i emmagatzematge.
> Control d'estocs i informació en el nostre sistema.
> Embalatges.
> Destrucció de materials.

Logística i gestió d'enviaments.

> Gestió d'emissió de documentació d'enviaments, reenviaments i exemplars endarrerits.
> Manipulació d'enviaments.
> Embossat de revistes.
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments.
> Emissió, impressió i manipulat de cartes d'avís (altes, baixes, modificació de dades, impagats).
> Etiquetatge i condicionament d'enviaments gratuïts.
> Emissió correu electrònic.
> Gestió de devolucions.
> Personalització en tots els suports (cartes, etiquetes, sobres, etc.).
> Cessió d'apartats de correus.
> Missatgers.
Reporting.
> Informe d'entrades i sortides.
> Control d'estoc mínim de seguretat.
> Estat de materials i comandes.
> Ordres de treball en curs i finalitzades.
> Inventari permanent de materials per referència i-o palets.
> Estat de les entregues per referències, dates o comandes.

Serveis
d'e-commerce.

Des de la creació de la botiga fins a la gestió, passant per l’atenció al client, els nostres serveis per E-commerce constitueixen el recolzament que puguis necessitar per créixer i rendibilitzar al màxim el teu comerç.

Creació botigues online

Disseny, usabilitat, integració amb diferents plataformes i gestió total del teu nou canal de venda.

Customer care

Ens enfoquem en millorar l'experiència de compra dels clients pre i postvenda a través de diversos canals de comunicació.

Gestió logística

Preparem les comandes, gestionem els enviaments, canvis i devolucions.
Comptem amb la infraestructura, tecnologia i equips necessaris per gestionar estocs, ocupar-nos del control i seguiment de productes.

Serveis
d'e-commerce.

Des de la creació de la botiga fins a la gestió, passant per l’atenció al client, els nostres serveis per E-commerce constitueixen el recolzament que puguis necessitar per créixer i rendibilitzar al màxim el teu comerç.

Creació botigues online

Disseny, usabilitat, integració amb diferents plataformes i gestió total del teu nou canal de venda.

Customer care

Nos enfocamos en mejorar la experiencia de compra de los clientes pre y post venta a través de diversos canales de comunicación.

Gestió logística

Preparem les comandes, gestionem els enviaments, canvis i devolucions.
Comptem amb la infraestructura, tecnologia i equips necessaris per gestionar estocs, ocupar-nos del control i seguiment de productes.

Servicios catalan mobile
Business development

Estratègia, execució, optimització i mesurament de resultats.

Content Y Social Media

Connectem amb el teu públic específic mitjançant el desenvolupament d'estratègia, planificació, generació de contingut a mida i gestió de xarxes socials.

Paid Media Y E-mail Màrqueting

Configurem objectius, definim canals de captació i optimitzem la inversió perquè puguis confiar que arribaràs a tots els teus potencials clients sense importar on estiguin.

Màrqueting
digital.

A Ad-lante estem convençuts que la transformació digital és el pas obligat per afrontar els reptes actuals i optimitzar les oportunitats a futur.

El disseny d'una estratègia global i personalitzada és la manera més eficaç d'optimitzar i fer créixer els teus negocis. El màrqueting digital és imprescindible per a la captació de clients a empreses de totes les mides i per això vam dissenyar i executem tàctiques coherents, unificades i multicanal.

Sabem treure màxim partit de totes les eines al nostre abast i busquem constantment noves oportunitats per vincular estretament amb el teu públic.

Business development

Estratègia, execució, optimització i mesurament de resultats.

Content Y Social Media

Connectem amb el teu públic específic mitjançant el desenvolupament d'estratègia, planificació, generació de contingut a mida i gestió de xarxes socials.

Paid Media Y E-mail Màrqueting

Configurem objectius, definim canals de captació i optimitzem la inversió perquè puguis confiar que arribaràs a tots els teus potencials clients sense importar on estiguin.

Màrqueting
digital.

A Ad-lante estem convençuts que la transformació digital és el pas obligat per afrontar els reptes actuals i optimitzar les oportunitats a futur.

El disseny d'una estratègia global i personalitzada és la manera més eficaç d'optimitzar i fer créixer els teus negocis. El màrqueting digital és imprescindible per a la captació de clients a empreses de totes les mides i per això vam dissenyar i executem tàctiques coherents, unificades i multicanal.

Sabem treure màxim partit de totes les eines al nostre abast i busquem constantment noves oportunitats per vincular estretament amb el teu públic.

Servicios catalan mobile