3 RAONS PER LES QUALS ÉS IMPORTANT TENIR OBJECTIUS.

L'ésser humà es mou per objectius.

Personals, laborals, esportius, familiars o de qualsevol altre tipus.

Totes les persones necessitem sentir que progressem i per això busquem instintivament com i cap a on.. És útil i fins i tot necessari, establir metes. Tenir un objectiu és clau per saber cap a on apuntar, i els que no en tenen solen perdre en el camí per no saber quina direcció prendre.

Saber cap a on anar és suficient motivació per moure, en això resideix la força dels objectius.

Dit això, els objectius comuns tenen un paper fonamental per crear un pla empresarial.


Les raons, principalment, són tres:

  1. Incrementa la motivació.

Com ja vam comentar tenir objectius ens incentiva a actuar, i encara que soni una mica exagerat, ens dóna una raó per aixecar-nos al matí.

Configurar i establir objectius a escala d'empresa ajuda a mantenir una motivació a llarg termini, a aspirar a alguna cosa que sabem ens donarà satisfacció en complir-lo i possiblement millorarà tant el nostre entorn laboral com de negoci.

Tenir un objectiu definit, comú, el qual tots els integrants de l'empresa comprenguin farà que les persones tirin amb més força cap al mateix costat.

  1. Eficàcia.

Quan parlem d'objectius en l'àmbit d'empresa solem referir-nos a «objectius smart». Aquests són objectius eficaços molt enfocats en l'àmbit pràctic a ajudar-nos a aconseguir el que desitgem o necessitem de la forma més òptima possible.

Les característiques que han de complir els teus objectius en plantejar-los per poder considerar-los Smart són:

Specific >> Ser específics.

Measurable >> Ser fàcilment mesurables.

Achievable >> Han de ser assolibles.

Realist >> Ser realistes.

Timeable >> Ser mesurables en el temps.

  1. Mesura de resultats.

Com podríem saber quins són els resultats obtinguts en un període de temps si no sabem a quin resultat hauríem d'arribar en primera instància?

"El que no es mesura, no es pot controlar i, per tant, no es pot millorar". Peter F. Drucker.

El mesurament té una importància sumament alta en l'àmbit empresarial. Quan no es mesuren els resultats de les accions que es duen a terme resulta impossible dissenyar millores que permetin continuar creixent i evolucionant.

2 comentaris a “3 razones por las cuales es importante tener objetivos.”

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Los campos obligatorios están marcados con *