Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog - Blog -

3 raons per les quals és important tenir objectius.

La raça humana es mou per objectius. Personals, laborals, esportius, familiars o de qualsevol altre tipus.

Totes les persones busquem la sensació de progrés i per això és tan útil la marcació de metes. Tenir un objectiu és clau per saber cap on apuntar, i els que no en tenen solen tenir menys clar quina direcció prendre.

Saber cap on anar és suficient motivació per moure's, hi resideix la força dels objectius.

Dit això, enumerem sota les raons més que suficients que hi ha per crear un pla empresarial en què els objectius comuns tinguin un paper fonamental:

1.Incrementa la motivació.

Com ja comentem tenir objectius ens incentiva a actuar, i encara que soni una mica exagerat, ens dóna una raó per aixecar-nos al matí.

Assetjar objectius a nivell empresa ajuda a mantenir una motivació a llarg termini, a aspirar a alguna cosa que sabem ens donarà satisfacció en complir-ho i possiblement millorarà tant el nostre entorn laboral com de negoci.

Tenir un objectiu definit, comú, el qual tots els integrants de l'empresa comprenguin farà que les persones tirin amb més força cap al mateix costat.

2.Eficàcia.

Quan parlem d'objectius a nivell empresa solem referir-nos aobjectius smart. Aquests són objectius eficaços molt enfocats a nivell pràctica ajudar-nos a aconseguir allò que desitgem o necessitem de la forma més òptimapossible.

Les característiques que han de complir els teus objectiusen plantejar-los per poder-los considerar Smart són:

Specific >> Ser específics.
Measurable >> Ser fàcilment mesurables.
Achievable >> Han de ser realísticament assolibles.
Realist >> Ser realistes.
Timeable >> Ser mesurables en el temps.

3.Mesurament de resultats.

Com podríem saber quins són els resultats obtinguts en unany si no sabem a quin resultat hauríem d'arribar a primera instància?

"El que no es mesura, no es pot controlar i, per tant, no es pot millorar". Peter F. Drucker.

El mesurament té una importància molt alta en l'àmbit empresarial. Quan no es mesuren els resultats de les accions que es duen a terme és impossible dissenyar millores que permetin continuar creixent i evolucionant.

Subscriu-te per rebre informació,
inspiració i actualitzacions.

gracias, ya te has suscrito en el blog
Algo ha salido mal, comprueba el mail