Avís legal

Dades identificatives

Denominació Social: Ad-lante Serveis de Màrqueting, S.L.
Nom Comercial: Ad-lante
Domicili Social: Passatge del Treball 15 – 08019 Barcelona
CIF/NIF: B-64.064.512
Telèfon: 902 090 869
Correu electrònic: hola@ad-lante.com
Nom de domini: www.ad-lante.com


Objecte

Ad-lante, responsable del lloc web, en endavant el Prestador, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús d'aquest. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del Prestador.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


Us de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, majoritàriament, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no es faran servir per a la recollida d'aquestes. Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc., i en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari, ja sigui mitjançant una declaració concreta, quan polsa el botó “Acceptar” disponible a l'avís o una clara acció afirmativa, quan utilitza els serveis de la web o navega a través de ella estant present l'“avís de cookies”.

L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip, podent revocar el consentiment atorgat per a la instal·lació d'aquestes cookies en qualsevol moment. Per a més informació, si us plau consulteu la nostra “Política de Cookies”.


Adreses IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre visites, el punt d'accés, etc.


Política d'enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web. lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Protecció de dades

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions exigides, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades per la normativa vigent, és a dir, el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (ES) 3/2018.Segons aquestes obligacions el prestador ha de: Informar les persones interessades sobre les circumstàncies relatives al tractament de les vostres dades. Posar la informació a disposició dels interessats en el moment en què se sol·licitin les dades, prèviament a la recollida o registre, si és que les dades s'obtenen directament de l'interessat. I, en el cas que les dades no s'obtinguin del mateix interessat, per procedir d'alguna cessió legítima, o de fonts d'accés públic, el responsable informa les persones interessades dins d'un termini raonable. Així mateix, el prestador informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i us sol·licitarà el vostre consentiment al tractament del vostre correu electrònic amb fins comercials a cada moment. Per a més informació vegeu la nostra “Política de Privadesa”.

Propietat intelectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de lautorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor. Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte d'aquests. En tot cas, el prestador compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. El prestador autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, havent de redirigir en tot cas a la pàgina principal del lloc web del prestador.El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per la seva banda. Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho pot fer a través del següent correu electrònic: hola@ad-lante.com .SSL

El prestador ha contractat per al vostre lloc web un certificat SSL (“Secure Sockets Layer”). Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui manejar en un lloc web, independentment de la informació que s'estigui transmetent, com, per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte del lloc web fins al servidor, o les dades introduïdes per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc. L'adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol https que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.


Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals de Madrid, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.